Hoofdstuk 5Betalingsbereidheid is de maxime prijs die een consument voor een product over heeft.Consumentensurplus is het verschil tussen de betalingsbereidheid en de marktprijsDe gevraagde hoeveelheid van een product wordt bepaald door de volgende factoren:prijsprijs van substiutiegoederenprijs van complementaire goederenprijzen van andere (soorten) productenhet budgetde voorkeuren van de consumenthet aantal consumentenDe vraagvergelijking is het verband tussen de gevraagde hoeveelheid van een product en de prijs dat product, waarbij de andere factoren die invloed uitoefenen op het product worden verondersteld.

qv=-2p+10Een voorbeeld van de verschuiving van de vraagcurve is bijvoorbeeld: qv=-2p+10 wordt qv=-2p+15De vraagcurve schuift naar rechts vanwege de 7 factoren hierboven. Elasticiteit  (% verandering gevolg) / (% verandering oorzaak) Prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid is de mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product reageert op de prijsverandering van dat product.Ev = (% verandering in qv) / (% verandering P)Noodzakelijke goederen zijn goederen zoals: levensbehoeften, prijsinelastisch.De Ev van noodzakelijke goederen ligt tussen -1 en 0. Als de prijs van het primair goed stijgt met 10%, dan zullen we uitgaven minder dan 10% afnemen.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Luxe goederen zijn goederen die men zich  veroorloven als het inkomen een minimum heeft bereikt (=drempelinkomen)De Ev van luxe goederen ligt lager dan -1. Als de prijs met 10% stijgt, dan zullen we uitgaven aan dat product meer dan 10% afnemen.Giffen goederen zijn goederen met een positieve prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid. De Ev van Giffen ligt hoger dan 0.

Als de priijzen van Giffen met 10% stijgt, dan zullen we uitgaven aan dat product toenemen. % verandering = (nieuw waarde – oude waarde) / (oude waarde) x 100%Marktomzet = p x qvEen elastische vraag is een prijsverandering dat leidt tot een grotere verandering van de gevraagde hoeveelheid. De vraag is inelastisch als een prijsverandering leidt tot een kleinere verandering van de gevraagde hoeveelheid.

De inkomenselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid is de mate waarin de gevraagde