Al dit onderzoek ben ik er achter gekomen

Al met al zijn er voor de DGA dus vele manieren om zijn pensioen uit tefaseren binnen de huidige wet. Hieronder is nog een klein schema opgenomen metmogelijkheden voor de DGA. 1Zelfs als er weinig financiële middelen zijn kan de DGA toch van zijn pensioeneigen beheer afkomen. Wat in veel gevallen zal meespelen is dat de DGA onzekeris over zijn keuze en het daarom uitstelt.

Hier kan de Belastingdienst zelfniet veel aan doen dan alleen de adviseurs en DGA’s goed informeren over demogelijkheden. En daarmee kom ik weer terug bij mijn tweede paragraaf van dithoofdstuk, betere voorlichting. Tijdens dit onderzoek ben ik er achter gekomendat er al (te) veel informatie op internet staat.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

De informatie op dezewebsites klopt niet altijd, omdat er zoveel informatie op het internet staat ishet makkelijk om het overzicht kwijt te raken. Dit kan ook gelden vooradviseurs. Als zij bijvoorbeeld ZZP’er zijn, is het mogelijk dat ze te weinigkennis hebben van het pensioen eigen beheer, waardoor zij te weinig kennishebben om goede adviezen te geven of mogelijkheden zoals conversie over hethoofd zien.

Daarom zou het misschien goed zijn om een site te hebben die vooriedereen te raadplegen is en eenvoudiger is dan de belastingdienstpensioensite. 1.    Belgische DGA’s extratijd geven om tegen 34,5% af te kopenZoalsis te lezen hebben deze DGA’s te laat duidelijkheid gekregen over deafhandeling van hun pensioen eigen beheer. Omdat er pas op 21 december 2017duidelijkheid is verleend, hadden ze nauwelijks kans om nog tegen 34,5% af tekopen. Je zou deze DGA’s extra tijd kunnen geven door een begunstigend beleidte laten instellen door de staatssecretaris.

Dit probleem is in ieder gevalniet iets wat gebagatelliseerd moet worden, aangezien er door de SRA melding vanis gemaakt door het schrijven van een brief aan hetCentraal Aanspreekpunt Pensioenen, het Ministerie van Financiën en TweedeKamerleden. Tevens is het aan het licht gebracht in een document dat isgeschreven door de heren van den Dool