ANW te wekken, hoeft er niet direct zonlicht

ANW Verslag Duurzame energieWat is duurzame energie?Duurzame energie is energie afkomstig van bronnen die nooit opraken. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen, veroorzaken duurzame energiebronnen geen luchtvervuiling en ze stoten heel weinig tot geen CO2 uit. Het gebruiken van duurzame energie draagt dus veel minder bij aan de klimaatverandering en het versterkt broeikaseffect dan het gebruiken en verbranden van fossiele brandstof.Duurzame energiebronnenWindenergieWindenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. Bij het opwekken van stroom met behulp van windturbines komen geen vervuilende stoffen vrij. De lucht wordt niet vervuild, het klimaat wordt niet belast en grondstoffen worden niet uitgeput. Er komt echter wel CO2 vrij bij de bouw, bij het onderhoud en de afbraak van de windturbines, want daarvoor is natuurlijk energie nodig die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen. Maar met de energie die met windturbines kan worden opgewekt, wordt al het CO2-uitstoot weer gecompenseerd.

In ongeveer een half jaar kan een windturbine evenveel energie opwekken als dat er nodig is voor de bouw, het onderhoud en de afbraak. De gemiddelde levensduur van een windturbine is 20 jaar. In die 20 wordt dan met die windturbine energie opgewekt zonder verder CO2 uit te stoten. In 2010 hebben windturbines de uitstoot van 2,5 miljard kilo CO2 voorkomen, doordat er minder fossiele bronnen gebruikt hoefden te worden.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Zonne-energieDe zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Met zonnepanelen kun je het zonlicht goed benutten, zonnepanelen kunnen namelijk zonlicht omzetten in elektrische spanning. Je kunt zelf thuis ook zonne-energie gebruiken door de energie van de zon te benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Maar hoe werken zonnepanelen eigenlijk precies?  In de meeste zonnepanelen wordt silicium gebruikt, dat is een halfgeleider.

Zonne-energie kan elektronen losmaken in het silicium. Hierdoor ontstaat spanning in een zonnecel. Door meerdere zonnecellen achter elkaar te plaatsen in een zonnepaneel kan er stroom gaan lopen. Om stroom op te wekken, hoeft er niet direct zonlicht op de zonnepanelen te komen, op een bewolkte dag kan een zonnecel elektriciteit leveren. Net als windenergie. Bij hogere temperaturen wordt er echter wel minder energie omgezet in stroom.

Het is daarom belangrijk dat er lucht langs de panelen stroomt, zodat de temperatuur niet te hoog oploopt. Net als bij windenergie komt er bij het omzetten van de bron in duurzame energie geen CO2, maar bij het bouwen van de zonnepanelen moet er natuurlijk wel weer fossiele brandstof worden gebruikt. De gemiddelde levensduur van een zonnepaneel is 25 jaar.WaterkrachtWaterkracht is energie die opgewekt uit stromend water. Water kan altijd stromen, waterkracht is dus ook een onuitputtelijke bron. Bij de omzetting van elektriciteit uit waterkracht wordt er geen CO2 uitgestoten en ontstaan er geen schadelijke stoffen.

Waterkracht is dus ook een duurzame energiebron. Waterturbines worden gebruikt voor het opwekken van energie. Hoe werkt een waterturbine precies? De as van de turbine zit onder water, deze gaat draaien door de waterstroming. Doordat de as gekoppeld is aan een generator, wekt de as elektriciteit op als die draait. In bergachtige gebieden stroomt water relatief snel naar beneden.

Waterkrachtcentrales maken gebruik van die grote stroomsnelheid. Water ligt opgeslagen in aangelegde stuwmeren, zodat er altijd voldoende water aanwezig is. Bij de stuwdam ontstaat dan een groot hoogteverschil. Waterkrachtcentrales met stuwmeren hebben vaak een groot elektrisch vermogen van enkele honderden megawatt.BiomassaEnergie uit biomassa wordt ook wel bio-energie genoemd. Bio-elektriciteit en biowarmte worden namelijk geproduceerd uit biologisch of organisch materiaal. De biomassa kan vaak direct verbrand worden, maar soms moet het eerst vergast of vergist worden tot een biobrandstof.

De energie uit biomassa komt vrij in de vorm van warmte door verbranding. Autobrandstof en elektriciteit die zijn gemaakt uit biomassa, verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen. Er is hierbij dus ook sprake van vermindering van CO2-uitstoot, dus hiermee wordt het klimaat ook minder belast. Net zoals de eerder genoemde duurzame energiebronnen is biomassa ook een onuitputtelijke bron.Nadelen van duurzame energiebronnenHoewel er veel voordelen zijn van het gebruik van duurzame energiebronnen, zijn er toch wel wat nadelen. De overheid probeert al deze problemen op te lossen. Voor sommige problemen zijn al oplossingen bedacht, maar nog niet voor allemaal.

Soms zijn er ook oplossingen bedacht die nog niet in praktijk zijn gebracht.Windturbines kunnen bijvoorbeeld negatieve effecten op de natuur hebben, vooral op vogels. Vogels kunnen tegen de windturbines aanvliegen waardoor ze gewond raken. Behalve voor de natuur, hebben sommige mensen ook last van de windturbines. Zij vinden namelijk dat de windturbines het uitzicht verpesten. Geluidsoverlast kan ook een probleem zijn, maar er worden nu wel nieuwe geluidsnormen opgesteld voor windturbines.Grote zonnecentrales hebben ook nadelen.

Voor het transport van de opgewekte stroom zijn lange hoogspanningsleidingen in het landschap nodig, en zonnecentrales gebruiken veel landoppervlak. Deze zaken kunnen de natuur enorm verstoren.Behalve windturbines en zonnecentrales kunnen zeer grote waterkrachtcentrales ook negatieve milieueffecten hebben. De aanleg van stuwmeren kan bijvoorbeeld natuurgebieden en ecosystemen verstoren. Vissen kunnen te dicht bij de windturbines zwemmen, waardoor ze mogelijk kunnen sterven.Er is ook een discussie of biomassa eigenlijk wel echt duurzaam is of niet. De productie van bijvoorbeeld biodiesel uit koolzaad en bio-ethanol uit mais kan soms zo veel energie kosten dat er juist meer CO2 wordt uitgestoten dan het gebruiken van de “gewone” fossiele diesel. Bij biomassa wordt er dus niet alleen gekeken naar of alle energie uit biomassa duurzaam is, maar ook naar welke vormen van energie uit biomassa duurzaam zijn, en onder welke voorwaarden.