Autopilot nesre?u, dok okomito odstupanje od pravaca kretanja

Autopilot je definiran kaomehani?ki, elektri?ni ili hidrauli?ni sustav koji se koristi za vo?enje brodovabez pomo?i ?ovjeka. Brod koristi autopilot za vožnju tijekom putovanja, osimkad plovi u zatvorenim vodama ili manevriranje u luci. Brodsko putovanje možetrajati nekoliko dana i velik dio se odvija na otvorenom moru gdje se autopilotkoristi cijelo vrijeme. Iako je brodski most, gdje se autopilot nalazi, uvijek podnadzorom ?asnika, potrebno je osigurati da je autopilot siguran i pouzdan alatu njegovim rukama. Održavanje broda tijekom vožnje nije lagan zadatak jer subrodovi izloženi teškim vremenskim uvjetima i djeluju u ekstremnim situacijama,vjetar, more, morska struja i sl.

, neki su od ?imbenika koji utje?u naodstupanje broda od željenog smjera. Zadatak autopilota je zadržavanje broda naputu, ne gube?i kontrolu u svim situacijama i istodobno minimiziraju?iodstupanja od željenog smjera bez obzira na uzrok. Da bi to postigao, autopilotmora imati pravilnu konfiguraciju tako da bi bio u mogu?nosti izvršiti svojenajbolje sposobnosti u skladu sa situacijom. Ovakvu idealnu situaciju nije lakoposti?i jer su vremenske kombinacije vjetra, mora, morske struje itd. a istotako i na koji je na?in utovaren broda utje?u na zadani pravac broda.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Štoviše,autopilot ure?aj je dizajniran da radi na gotovo bilo kojoj vrsti broda, takoda njegova izvedba nije ista za svaki tip broda. Stvarna u?inkovitost ure?aja mjeri se pomo?u parametara kaošto su gubitak upravljanja, vertikalna i kutna odstupanja, dodatna udaljenostitd.,Sve ovo je usko povezano s opasnim situacijama na moru ili zna?ajnimgubicima goriva i vremena. Gubitak upravljanja, kombiniran s otkazivanjemgeneratora, može uzrokovati ozbiljnu nesre?u, dok okomito odstupanje od pravacakretanja (pogreška prijelaza) dovodi do neželjenih pristupa opasnim zaprekama. Tako?er,pogrešna prilagodba pove?ava ukupnu udaljenost putovanja, potrošnju goriva,odgodu vremena i ve?e troškove putovanja.

S obzirom na gore navedeno, vrlo jeteško razviti metodu koja uzima u obzir sve utjecaje i sposobnost da se  maksimalno iskoriste performanse na svakombrodu, pod bilo kojim vremenskim uvjetima i na?inima utovara. Idealna situacijabila bi razvoj takvog ure?aja koji bi “razumio” svoju okolinu(vrijeme, na?in utovara i brojeve brodova) i pravilno se prilagodio,reagiraju?i na bilo kakve promjene. Iako takav ure?aj još nije razvijen,tvrdimo da je izvedba na sli?an na?in izvediva, pod uvjetom da ?ekonvencionalni ure?aj biti opremljen nekim dodatnim zna?ajkama navedenim unastavku