Homeschooling într-un anumit local pe durata cursului. Protejarea

                                     Homeschooling   Termenulde „homeschooling” reprezint? o nou? metod? educativ? adoptat? în lume, în careelevii pot alege s? înve?e de acas?, fiind un mod mult mai confortabil de a înva?adin toate punctele de vedere pentru acestia. Noi îi spunem ?coala/educa?ie deacas?, devenind din ce în ce mai popular? în rândul copiilor ?i p?rin?ilor, ace?tiaconformându-se din ce în ce mai mult cu ideea ?i fiind mai deschi?i în ceea ceo prive?te p?r?sirea ?colii de pân? acum.  Desi fenomenuli-a amploare sociologul AlexandruZodieru afirm?: “În România acest fenomen nu este unul de mare notorietate. Înprincipiu 2/3 dintre responden?i nu au auzit de homeschooling.”Interesant este faptul c? po?i adopta programa unei ?coli din afara ??rii Europasau SUA. Po?i beneficia de multe cursuri/materii care la noi nu se g?sesc însistemul de înv???mânt, astfel copilul poate alege ce s? înve?e ?i cu siguran??o va face cu mai mult? pl?cere.  Aceast? metod? poate avea un rol foarteimportant in educa?ia copilului în ceea ce prive?te via?a sociala, fiind oarecumprotejat de toate manifest?rile negative ale copiilor ?i adolescen?ilor ca deexemplu: prejudec??ile,agresivitatea, presiunea creat? de colegi. În acela?i timp „copiii care invataacasa nu mai au aceasta nevoie de a fi inclusi, nu le mai este teama de ridicolsi gandesc ce vor, nu ce li se impune”.

Nu exista elev care s? nu fi intrat inalterca?ii vreodat? cu unul sau mai mul?i din colegii lui, este normal ca într-ungrup de oameni care petrec mai mult timp împreun?, la un moment dat sa apar?conflicte.  În opinia mea ?coala de acas? este o ideefoarte bun? care ar trebui s? fie pus? în aplicare de mai mul?i p?rin?i, deoarecesi libertatea care li se ofer? nu se compar? libertatea în timpul unei programe?colare. De exemplu vor putea s? petreac? mai mult timp împreun? ?i loca?iile pentruînv??are se pot schimba in func?ie de preferin?ele elevului, se pot petrece inoras de exemplu într-un anumit local pe durata cursului. Protejarea copilului dec?tre anturaje sau comportamente negative este unul dintre cele mai mariavantaje din punctul meu de vedere, deoarece copilul nu va mai fi expus laacestea probabilitatea sa le întalneasca este mai mica, depinzând totu?i si delocurile unde i?i petrece copilul timpul liber.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

La fel de importanteste ?i faptul ca elevul i?i alege singur (sau cu ajutorul p?rin?ilor) materia,orice om se va implica mult mai mult intr-o ac?iune c?reia îi face pl?cere sa ofac?, deci prin urmare rezultatele vor fi cu siguran?a mai bune. Sorina Oprean sus?ine : “Cred c? programa ceamai bun? pentru un copil e cea individualizat?, personalizat? pe talentele lui?i pe personalitatea lui. To?i marii oameni din istorie care au f?cut ceva, afost pentru c? ?i-au urm?rit propriile lor interese”.

?coala de acas?poate fi mai costisitoare, dar este un pre? care merit? pl?tit în cazul celorcare ?i-l permit.Exist? ?i dezavantaje caîn orice alta bran??, copilul este mai ferit de pericole, dar în acela?i timppoate deveni prea retras din punctul meu de vedere, asta daca nu are o via??social? inconjurat? de prieteni în afara cursurilor. Din moment ce nu arecontact cu mai mul?i copii ?i de vârsta lui acesta î?i poate pierde o perioad?important? din via?? ce nu mai revine niciodata ?i anume copil?ria. Este un momentde formare psihic? pentru copii ?i nu ar trebui s? existe posibilitatea de atrece prin ea f?r? ni?te lec?ii si inv???turi legate de via??. Conform www.digi24.ro costurile sunt : „În func?ie descoal?, un an de homeschooling cost? între 350 ?i 500 de dolari, bani în care suntincluse ?i materiale multimedia.” Teoretic sistemul de înv???mânt romescar trebui s? fie gratuit, dar practic intervin anumite costuri deoarece ?colilenu sunt bine dotate ?i nu le pot oferi elevilor toate materialele necesare, astfelto?i elevii sunt nevoi?i sa scoat? oricum bani din buzunar pentru manuale, c?r?i?i alte materiale.