I.Introduksiyon de Manila University Press, ang nobelang ito

I.IntroduksiyonMagandang araw po! Angaming nobela ay pinamagatang “Anino ng Kahapon” at ito ay isinulat ng isangkahanga-hangang Pilipinong manunulat na si Francisco Laksamana. Ito ay nalathala noongtaong 1906. Maiituri kong ito ay isang luma nang nobela. At ang nobelang ito ayang kaisa-isang nobela na maituturing nang klasiko sa kasalukayang panahon. Atnais ng nobelang ito, Anino ng Kahapon, ay alalahanin at kumuha ng mga aral angkasalukuyang henerasyon sa mga masasaklap na karanasan sa mga naranasan noongmga dati pang henerasyon.

Ang nobelang “Aninong Kahapon” ni Francisco Laksamana ay naglalahad ng mikrokosmo ng lipunangFilipino na ipinaloob sa Bayang Ilaya sa batbat ng gamba, panganib, at lagim.Ipinamalas sa akda ang masasalimuot na damdamin, gawi, at guniguni mulangmaka-lupang pagnanasa hanggang makalangit na pagmamahal sa pamamagitan ng mgatauhang gaya nina Modesto, Elisea, Victor, Tenyente Roca, at Kapitang Lucas.Bukod sa nabanggit, mahuhugot sa makukulay na tagpo ang pambihirang dalumat naumuugat sa pagpapahalaga sa kalayaan, katwiran at karangalan na pawangisinusulong noon ng mga anakpawis ng Katipunan.Ayon sa sa isangkritiko ng panitikan na si Epifanio San Juan, Jr., maliban sa pagiginghistorikal at pampolitikang nobela, ang Anino ng Kahapon ay isa sa mgaromantikong nobela at isa rin sa mga nobela na tungkol sa mga bayaning Pilipinona ginawa ng mga Pilipinong awtor simulang 1900 hanggang sa mga konteporaryongpanahon.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ayon rin sa Ateneo deManila University Press, ang nobelang ito ay isinulat ni Francisco Laksamanapara makatulong na makapagbigay sa mga mambabasa ngayon ng mga nostalhik napaggunita sa mga malulungkot at masasaklap na karanasan at panahon sa mgaPilipino noong panahon ng pananakop ng mga ibang bansa.At ayon naman sa isananamang kritiko ng panitikan na si Soledad Reyes, ang Anino ng kahapon ay isasa mga kakaunting ‘pro-American’ na nobela na naisulat noong panahon ng mgaAmerikano sa bansang Pilipinas. Ang mga antagonista sa nobela ay ang mgaKastilang namumuno sa mga bayan at ang mga kakampi at kasama nilang mgaPilipino.

Ang nobelang ito ay nagbibigay ng kabatiran tungkol sa pamumuhay ngmga Pilipino na naninirahan sa mga “karaniwang maliliit na bayan” sa Luzonnoong mga panahong iyon.Ipinapakita rito angkasakiman ng mga mananakop na kastila na nilabanan ng ating mga bayani atninuno. Ngunit ang pinangarap at nais makamtam ng mga matatapang bayani ngating bansa ay kalayaan at kasiyahan para sa nakakaraming tao, ay wala pa ringnangyayari na maliwanag. Dahil ang mga pamumuhay kahit ngayong kasalukuyan aydi pa rin pantay-pantay. At bago natingpuntahan at pag-usapan mismong nobela ay dumako muna tayo sa buhay ng lumikhang matalinhagang nobelang ito na si Francisco Laksamana.