Met het bestuderen van het gedrag

Inleiding

Wetenschappers begonnen in 1930 met heated bestuderen van heated gedrag new wave mensen bij verslaving. Ze beschouwden mensen dice verslaafd waren ALSs zwak en gefaald in de maatschappij. De behandeling was daarom meer straffend dan preventief. Nu is heated zo digital audiotape we meer informatie hebben over de werking new wave hersenen dankzij nieuwe technologie & A ; euml ; n, zoals de PET-scan. Maar ook experimenten met ratten geven ons informatie over de gebieden en circuits in de hersenen.

We kunnen de effecten van drugs en intoxicant nu beter begrijpen en daardoor het probleem beter aanpakken. De hoofdvraag new wave mijn werkstuk luidt: Wat is de invloed van een verslaving op de hersenen? Aan de manus new wave de deelvragen probeer ik dichter bij het antwoord Te komen. Aan het eind kunt u een samenvatting vinden met de beantwoording new wave de hoofdvraag.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Hoe worden signalen in de hersenen doorgegeven?

De neuron is een speciale cel dice zorgt voor de overdracht van impulsen naar andere zenuwcellen, spiercellen of kliercellen. Een neuron bestaat uit een cellichaam, dendrieten en een axon. In heated cellichaam liggen de celkern en het cytoplasma. Een dendriet geleidt impulsen naar het cellichaam toe new wave andere cellen en een axon geleidt impulsen new wave het cellichaam naar andere cellen. Het zijn beiden uitlopers van de neuron.

Uitlopers zijn meestal sterk vertakt, zodat de impulsen makkelijker doorgegeven kunnen worden. Lange uitlopers kunnen opgeven zijn door een myelineschede, die zorgt ervoor digital audiotape de overdracht van elektrische impulsen sneller verloopt. Deze schede bestaat uit gespecialiseerde cellen genaamd oligodendrocytes in de hersenen en cellen van Schwann in het perifere zenuwstelsel.

Sommige uitlopers zijn ongemyeliniseerd. Er bestaan drie typen neuronen: sensorische neuronen, schakelneuronen en motorische neuronen. Sensorische neuronen geleiden impulsen new wave receptoren naar het centrale zenuwstelsel. Ze bevatten & A ; eacute ; & A ; eacute ; n lange dendriet en & A ; eacute ; & A ; eacute ; n korter axon. Schakelneuronen geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel. Motorische neuronen geleiden impulsen new wave het centrale zenuwstelsel naar effectoren bijv.

spiercellen. Een motorische nerve cell bestaat uit meerdere korte dendrieten en & A ; eacute ; & A ; eacute ; n lang axon. In de zenuwen liggen de uitlopers van sensorische en motorische neuronen bij elkaar.Contactpunten waar impulsen van de ene naar de andere cel worden doorgegeven worden synapsen genoemd. Elk synaps bevat een presynaptisch en een postsynaptisch membraan. De ruimte tussen dice twee wordt de synaptische spleet genoemd.

Alle membranen van onze cellen zijn semi-permeabel, daardoor kunnen sommige deeltjes wel en anderen niet binnen naar de cel diffunderen. In de membranen bezitten cellen natrium-kaliumpompen dice ervoor zorgen digital audiotape het celmembraan elektrisch geladen is. Kaliumionen diffunderen sneller terug dan natriumionen, waardoor de binnenzijde van het membraan een negatieve elektrische ladling heeft. De cargo is dan -70mV en dot wordt de rustpotentiaal genoemd.

De natrium- kaliumpoorten zijn dan gesloten. Als er een stimulation aankomt bij een nerve cell kunnen natriumionen door het membraan heen komen, doordat de natriumpoorten openen. Daardoor wordt de binnenzijde van het membraan positiever ( depolarisatie ) en er ontstaat dus actiepotentiaal. De natriumpoorten gaan dicht bij een positieve ladling new wave ongeveer 30 millivolt. Daarna gaan de kaliumpoorten unfastened en kan kalium naar buiten. Daardoor wordt de binnenkant weer negatief ( repolarisatie ) . Gedurende korte tijd is er hyperpolarisatie, omdat de K+- poorten Te langzaam sluiten.

Daarna is er weer rustpotentiaal.De actiepotentiaal veroorzaakt peg een andere verandering in het membraan. Het veroorzaakt het loslaten new wave grotere moleculen ( neurotransmitters ) die vastzitten aan receptoren. Zij dienen ALSs chemische boodschappers en oefenen invloed uit op het membraan new wave de volgende cel. Om informatie new wave de ene cel naar de andere door Te geven is heated noodzakelijk om neurotransmitters van heated presynaptisch membraan Te verzenden naar het postsynaptisch membraan. Het postsynaptisch membraan new wave de mark cel bevat dan specifieke receptoren, geschikt voor dice type neurotransmitter. Elke receptor heeft een speciale plek waar een specifieke chemische boodschapper kan binden. Dus ALSs een neurotransmitter daar bindt ontstaat Er een soort composite dice zorgt voor stimulatie new wave bijvoorbeeld actiepotentiaal, enzym activiteit of het loslaten new wave neurotansmitters.

Zo kan er dus een boodschap worden doorgegeven.Er zijn twee mogelijke soorten potentiaal: exciterende postsynaptische potentiaal en inhiberende postsynaptische potentiaal. Van exciterende postsynaptische potentiaal is er sprake ALSs de natriumionen en/of calciumionen naar binnen de cel gaan. Hierdoor ontstaat een depolarisatie en dus actiepotentiaal. Er is sprake new wave een inhiberende postsynaptische potentiaal wanneer chloorionen de cel binnengaan. Hierdoor ontstaat hyperpolarisatie en wordt het moeilijker om actiepotentiaal Te bereiken. Hyperpolarisatie en depolarisatie kan dus tot stand komen doordat neurotransmitters binden aan receptoren waardoor signalen doorgegeven worden.

Door deze signalen kunnen poorten opengaan of sluiten. Indirect zorgen neurotransmitters dus voor het conveyance new wave ionen.Neurotransmitters kunnen inactief worden gemaakt door specifieke enzymen ( chemische degradatie ) . Die enzymen kunnen de neurotransmitters in kleine componenten delen.

Ook is heated mogelijk digital audiotape het presynaptisch membraan de sender actief terug in de cel opneemt ( heropname ) .Er zijn verschillende neurotransmitters werkzaam in de hersenen:

glycine

Glycine is de simpelste aminozuur. Het bestaat uit een aminogroep, koolstofatoom en een carboxylgroep. Wanneer glycine is vrijgelaten in een synaps, bindt glycine aan een receptor. Die zorgt ervoor dat het post-synaptisch membraan meer chloorionen doorlaat. Deze wordt dan een beetje negatiever ( hyperpolarisatie ) en zal daarom minder snel depolariseren. Daardoor is glycine een inhiberende neurotransmitter. Het kan inactief worden gemaakt door het actief conveyance new wave de neurotransmitter in heated pre-synaptisch membraan.

Glycine komt alleen in werveldieren ALSs neurotransmitter voor. Strychine is een antagonist new wave glycine en kan aan de receptor new wave glycine binden. Als strychine aan de receptor bindt, wordt het cloride-ionkanaal niet geopend nut dus vindt Er geen hyperpolarisatie plaats. Dat is de eigenschap van strychine, die het een gif maakt.

Aspartaat

Net ALSs glycine komt aspartaat vooral in het ruggemerg voor. Aspartaat opent ook een ionkanaal en kan inactief worden gemaakt door reabsorptie.

Maar anders dan glycine is aspartaat een exciterende sender. Dus deze zorgt juist wel voor een depolarisatie new wave het post-synaptisch membraan. Aspartaat en glycine vormen samen een exciterende/inhiberende paar in het ruggenmerg.

Glutamaat

Glutamaat altijd een exciterende sender. Als het aan een receptor bindt, worden de positive ionenkanalen geopend en kunnen positieve ionen door het membraan naar heated post-synaptisch membraan. Hierdoor ontstaat depolarisatie. De stimulatie new wave glutamaat wordt geregeld door een membraantransportsysteem dice alleen de heropname new wave glutamaat en aspartaat in het presynaptisch membraan regelt. De natriumkaliumpomp regelt dot dankzij ATP.

Natrium gaat de cel binnen rain trees met glutamaat/aspartaat en kalium gaat naar buiten de cel. Glutamaat in synapsen wordt dus weer heropgenomen in het presynaptisch membraan. Het kan ook zijn digital audiotape glutamaat wordt afgebroken in glutamine door stervormige, vertakte gliacellen. Glutamine kan geen depolarisatie veroorzaken nut is ook geen sender.Glutamaat en aspartaat kunnen binden aan N-methyl-d-aspartaat ( NMDA ) receptoren.

Deze receptor is de enige bekende receptor die door een sender ( glutamaat ) en een impuls wordt geactiveerd. Een NMDA receptor heeft 5 bindingsplaatsen ; 1 glutamaat 2 glycine 3 Mg 4 zink 5 fencyclidine ( PCP ) . PCP is een hallucinogeen en werd eerst gebruikt ALSs verdovingsmiddel. Ze kwamen erachter dat dot niet zo goed was door de vele bijwerkingen.

PCP is verslavend en het verandert wat je ziet en hoort. Mensen kunnen paranoide worden nut gaan hallucineren. PCP gebruikers kunnen gevaarlijk en suicidaal worden en daardoor een gevaar vormen voor zichzelf en de omgeving.Magnesiumionen binden normaal aan de receptoren en vormen een blokkade.

Als glutamaat aan de receptor bindt en er een impuls aanwezig is kan dice blokkade worden opgeheven. Zo kunnen calciumionen in het postsynaptische membraan binnenstromen. Dit speelt een cruciale rol in langetermijnpotentiatie ( LTP ) van de synaps, deze wordt dan een Lange periode positief.

De processen achter langetermijnpotentiatie zijn nog niet helemaal duidelijk, maar work forces neemt aan dat hierdoor de synaptische plasticiteit toeneemt. Synaptische plasticiteit is heated vermogen new wave een synaps om van sterkte Te veranderen. Men gelooft digital audiotape dot een cruciale rol speelt bij het leren en geheugen.

NMDA receptoren bevinden zich het meest in de cerebrale cerebral mantle. Overstimulatie new wave deze receptoren door glutamaat en aspartaat kan schade aan neuronen en celdood veroorzaken.

Gamma aminobutyric acid

Gaba staat voor gamma-aminoboterzuur ( C4H9NO2 ) en is net ALSs glycine een inhiberende neurotransmitter. Het zorgt ervoor digital audiotape Er meer chloorionen de cel binnengaan bij de chloorion-kanalen. Het is heated meest geconcentreerd in de substantia nigra en globus pallidus nuclei van de basale ganglia en daarna in de hypothalamus en de hypocampus in de hersenen. Er zijn twee soorten GABA-receptoren: GABAa receptoren en GABAb receptoren. Als GABA ( de ligand ) bindt aan een GABAa receptor, zorgt dot ervoor digital audiotape Cl? -ionen de cel binnengaan door de kanalen en uiteindelijk heeft dot een inhibitoire consequence.

De kanalen veranderen van vorm door het binden new wave GABA, waardoor chloorionen wel door de poorten kunnen. Aan de actieve site new wave een GABAa receptor kunnen ook benzodiazepinen en intoxicant binden. GABAb receptoren zijn metabotropische receptoren, hiermee wordt bedoelt dat een enzym wordt geactiveerd waardoor ergens anders een ionkanaal wordt geopend.

Deze GABAb receptoren zijn via G-proteinen ( GTP adhering proteine ) verbonden met kaliumkanalen. Zij stimuleren heated opengaan new wave deze kanalen waardoor kalium naar binnen kan gaan. Hierdoor wordt het concentratieverschil in kaliumionen buiten en binnen de cel minder. De natriumkanalen zullen niet opengaan, waardoor actiepotentiaal niet wordt bereikt. Het verschil tussen GABAa receptoren en GABAb receptoren is dat de GABAa receptor direct inhibitie ALSs gevolg heeft en de GABAb receptor heeft indirect inhibitie ALSs gevolg door middel new wave kaliumionkanalen. Glutamaat kan worden omgezet in GABA door middel new wave de cofactor vitamin B6 fosfaat ( PLP ) , de actieve vorm new wave vitamine B6. Door de reactie genaamd ‘GABA shunt ‘ in de hersenen kan glutamate en GABA worden gevormd new wave het molecuul alfa- ketoglutaraat afkomstig uit de citroenzuurcyclus.

Acetylcholine

Acetylcholine is de eerste neurotransmitter dice is ontdekt. Het wordt gesynthetiseerd door Acetyl CoA en choline aan de uiteinden new wave de axons. Het is meestal een exciterende neurotransmitter en bevindt zich vaak bij spieren en bij heated Hart.

Het samentrekken new wave spieren ( spiercontractie ) wordt veroorzaakt door het openen new wave natriumkanalen, daarom zijn Er vrij weinig receptoren in de hersenen. Deze neurotransmitter speelt een rol bij skeletspieren die we onder controle hebben, maar ook bij het parasympathische zenuw systeem new wave het autonome zenuwstelsel. Het heeft een rol bij het geheugen en leren in de hersenen. Er zijn twee typen achetylcholine receptoren: een directe receptor bij een ionkanaal en een receptor dice indirect via een G-proteine invloed uitoefent. De directe receptor heet nicotinerge en de indirecte receptor heet muscarinerge. Ze zijn vernoemd naar nicotine new wave tabak en muscarine new wave giftige paddestoelen. Het enzym acetylcholinesterase kan acetylcholine afbreken en choline kan in het presympatisch membraan weer terug omgezet worden in acetylcholine.

Dopamine

Dopamine is een catecholamine, het wordt gesynthetiseerd new wave tyrosine. Door hydrolyse met zuurstof, ijzer en TetraHydroBiopterin ( THB ) wordt heated omgezet in DihydrOxyPhenylAlanine ( DOPA ) . De tyrosine hydroxylase activiteit wordt geregeld door de THB cofactor. DOPA wordt omgezet in dopamine door aromatischaminozuurdecarboxylase en vitamin B6 fosfaat ( actieve vorm vitamine B6 ) .

Het kan afgebroken worden door de enzymen monoamineoxidase ( MAO ) en catechol-O-methyltransferase ( COMT ) . Heropname in het presynaptisch membraan is ook mogelijk. Voornamelijk zijn er 2 typen receptoren: exciterende ( D1 ) en inhiberende ( D2 ) . Beide receptoren hebben indirect invloed. D1 receptoren stimuleren een enzym waardoor ATP wordt omgezet in AMP ( camp ) en bevinden zich bij gladde spiercellen. D2 receptoren zorgen voor inhibitie in cellen. Dopamine is vooral geconcentreerd in de basale ganglia en heeft vier belangrijke circuits.

Norepinefrine ( norepinephrine )

Norepinefrine is een monoamine neurotransmitter in het perifere zenuwstelsel. Het wordt vrijgelaten in de synaptische spleet. Dopamine wordt omgezet door het enzym Dopastat betahydroxylase rain trees met zuurstof koper en vitamine C in norepinefrine. Norepinefrine is daarom ook een catecholamine. Het komt vooral voor in de locus coeruleus in de hersenen. Deze heeft contact met de frontaal cerebral mantle, hippocampus, thalamus en de middenhersenen.

De neurotransmitter is van belang bij concentratie en de activatietoestand van de hersenen en het zenuwstelsel. De basale karyon zendt acetylcholine uit naar de cerebrale cerebral mantle ALSs het wordt gestimuleerd door norepinefrine new wave de locus coeruleus. Dit bevordert de concentratie. Het komt ook voor in het sympatisch zenuw systeem en het regelt onder andere de hartslag en de bloeddruk. Als er veel emphasis is, komt er meer norepinefrine vrij. Norepinefrine kan binden aan speciale receptoren op het presynaptisch en postsynaptisch membraan.

Presynaptische en postsynaptische a receptoren hebben een remmende werking nut & A ; szlig ; receptoren hebben een positief consequence op norepinefrine afgifte in de neuronen. Norepinefrine wordt net ALSs dopamine afgebroken door MAO in het presynaptisch membraan en COMT in het postsynaptisch membraan.

Serotonine ( 5H-T )

Serotonine ( 5-hydroxytryptamine ) zorgt voor spiercontractie en ook stolselvorming, waardoor het vrij weinig in de hersenen voorkomt. Toch is serotonine belangrijk in de hersenen. In de nuclei rhaphe in de hersenen wordt serotonine vooral geproduceerd. Het helpt bij het regelen new wave aandacht, emotie, pijnperceptie en motivatie. Het is verbonden met andere hersencentra. Ook heeft serotonine invloed op slaapprocessen omdat het wordt gebruikt voor de synthese new waves melatonine.

Een acetylgroep new wave ethanoyl group CoA en een methyl groep van S-Adenosylmethionine ( SAMe ) wordt gebruikt. Melatonine wordt in het donker aangemaakt en regelt het slapen. Depressiviteit, angst en paniekaanvallen, slaapstoornissen worden vooral veroorzaakt door een tekort aan serotonine en de behandeling is meestal daarop gericht. Tryptofaan wordt omgezet in serotonine door het enzym tryptofan hydroxylase met zuurstof, ijzer en THB ALSs cofactoren. Het wordt afgebroken door MAO.

Histamine

Histamine ( 4- ( 2′-aminoethyl ) -imidazol ) komt in redelijk grote hoeveelheden voor in de hersenen, maar heeft vooral een functie in heated maagdarmstelsel, afweersysteem en centrale zenuwstelsel. Het aminozuur histidine wordt omgezet in histamine door decarboxylering met ALSs enzym L-histidinedecarboxylase. Decarboxylering is heated afsplitsen van een carboxylgroep in de vorm new wave CO2. Morfine kan histamine uit de opslagplaatsen verdringen. Histamine speelt ook een rol in heated slaap-waakcyclus, heated kan zorgen digital audiotape iemand qui vive is. In heated maagdarmstelsel kan histamine een rol spelen bij de maagzuurproductie. De receptoren van histamine hebben invloed op de doorlaatbaarheid van de bloedvaten, maagzuurproductie en indirect verhoging new wave de epinefrineproductie.

Peptiden

Peptiden ( aminozuurketens ) komen vooral voor in de hypothalamus.

Ze worden gesynthetiseerd op de ribosomen en worden inactief gemaakt door hydrolyse. Enkele neuropeptiden zijn: cholecystokinin ( CCK ) , cortiotropin, endorfin, somatostatin, substantie P nut antidiuretic hormone. CCK speelt een rol bij het verzadigen. Het kan voeding remmen. Het is mogelijk dat CCK Dopastat afgifte regelt.

Hetzelfde geldt voor somatostatin met GABA en substantie P met serotonine.

Hoe zitten de hersenen in elkaar?

De hersenen kunnen worden ingedeeld in specifieke gebieden, die elk Hun Eigen functie en plaats hebben. De hersenstam, die controleert de dagelijkse functies zoals ademhaling, hartslag, bloeddruk en slapen. Het limbisch systeem bevat de beloningscircuits, die essentieel zijn voor onze emotie en pijnperceptie. De cerebrale cerebral mantle ( hersenschors ) is verdeeld in gebieden dice specifieke functies regelen.

Bijvoorbeeld dankzij de frontaal kwab kunnen we nadenken en problemen oplossen.

De beloningscentra

De ventral tegmentum ( VTA ) en de nucleus accumbens zijn de twee voornaamste centra in het beloningssysteem van de hersenen. Alle drugs, inclusief intoxicant en tabak hebben invloed op deze centra. Andere delen new wave de hersenen in het beloningscircuit zijn de amygdala, de septum, de hypothalamus en de prefrontale cerebral mantle.

Al deze centra staan in contact met de hypothalamus.

De belangrijkste Dopastat circuits zijn:

 • het mesolimbisch circuit: Dit circuit is belangrijk bij het geheugen, motivatie en emotie. Het begint bij de VTA en staat in verbinding met heated limbische systeem onder andere met de nucleus accumbens.
 • Het mesocorticaal circuit: Dit circuit begint ook bij de VTA, maar anders dan heated mesolimbisch circuit is heated verbonden met het frontaal kwab.
 • Het nigrostriatale circuit: Motorische bewegingen worden hierdoor geregeld. Het gaat new wave de substantia nigra naar de striatum.
 • Het tuberoinfundibulair circuit: Van de hypothalamus naar de pituitary secretory organ.

  Het regelt de hormonale activiteit via D2-receptoren zoals lactogenic hormone.

 1. de grote hersenen: denken, idee & A ; euml ; n en problemen oplossen wordt hier vooral geregeld. De hypocampus is betrokken bij het geheugen, ruimtelijk ori & A ; euml ; ntatie en controle over gedrag bij overleving. De thalamus dient ALSs boodschapper voor de prikkels van zintuigen. Ook is de thalamus betrokken bij de motoriek door signalen door Te geven naar de motorische hersenschors. De basale ganglia zijn kernen rond de thalamus, die verantwoordelijk zijn voor het makkelijker verlopen new wave bepaalde bewegingen.

  Het pari & A ; euml ; taalkwab ( cerebrum ) is betrokken bij zintuiglijke en cognitieve functies. De informatie van de thalamus komt aan bij het voorste deel van de pari & A ; euml ; taalkwab. De hypothalamus zorgt voor homeostase en heeft daarom vele functies. Het regelt direct nut indirect het autonome zenuwstelsel en heated hormonale systeem. De amygdala reageert op prikkels en koppelt deze aan emoties.

 2. de middenhersenen: De middenshersenen zijn het bovenste deel van de hersenstam. Ze regelen zintuiglijke waarneming en bewegingen en hebben invloed op het tot stand komen van reflexen en bewegingen van de ogen.

  De hersenstam is belangrijk bij het qui vive zijn, dus heeft heated ook een functie bij de slaapwaakcyclus. Maar ook bij het regelen van zaken dice we niet onder controle hebben, die gebeuren dus automatisch door de hersenstam. De locus coeruleus bevindt zich in de hersenstam.

 3. De kleine hersenen: de cerebellum reguleert het evenwicht en de voortbeweging. Het zorgt ook voor onbewust leren. De pons zorgt voor contact tussen kleine en grote hersenen. De spinal cord is heated uiteinde new wave de ruggenmerg en geeft prikkels door.

De hersengebieden met neurotransmitters:

 • BF= basal prosencephalon
 • LH= sidelong hypothalamus
 • TMN= tuberomamillary karyon
 • LC= venue ceruleus
 • Raphe= average rhaphe karyon
 • vPAG= ventral periaqueductal grey affair
 • ORX= orexin
 • Ach= acetylcholine
 • DA= Dopastat
 • His= histamine
 • NE= noradrenaline
 • 5-HT= 5-hydroxytryptamine ( 5-hydroxytryptamine )
 • GABA= ? -aminobutyric acid

Wat is een verslaving en welke soorten verslavingen zijn Er?

Verslaving is een chronische aandoening in de hersenen. Een kenmerk van verslaving is dat de pati & A ; euml ; nt de behoefte heeft om weer drugs of intoxicant in te nemen en vrijwel alleen daarmee bezig is 10 koste new wave andere activiteiten. De pati & A ; euml ; nt heeft de hoeveelheid en het aantal innamen niet meer onder controle. Hij zal symptomen vertonen wanneer de inname plotseling stopt. Dus bepaalde gebieden in de hersenen kunnen veranderen door het innemen van bepaalde drugs of intoxicant. De redenen om drugs of intoxicant Te gaan gebruiken kan verschillen per persoon.

Factoren hierbij zijn de omgeving, genetica, emphasis en motivatie. Er is geen enkele factor die vaststelt of een persoon verslaafd wordt. Wel kunnen bepaalde factoren de kans vergroten dat iemand verslaafd kan raken. Wetenschappers geloven dat 40-60 % de genen bepalen of iemand verslaafd raakt. Hierbij wordt rekening gehouden met genexpressie.

Andere factoren kunnen zijn familie, vrienden, maar ook de manier new wave inname. De soorten verslavingen zijn: intoxicant, nicotine, heroine, cocaine, opiaten, XTC, amfetaminen, benzodiazepinen en LSD.

Welke beeldvormende technieken worden gebruikt bij onderzoek naar verslaving?

Om de hersenactiviteit te bestuderen wordt vooral gebruik gemaakt new wave twee beeldvormende technieken, namelijk functional magnetic resonance imagination ( functional magnetic resonance imaging ) en positron emanation imaging ( PET ) . MRI maakt gebruik new wave magnetische velden en radiogolven. Ons lichaam wordt in een magnetisch veld geplaatst. De waterstofatomen fungeren ALSs kleine magneten. Door ook radiogolven te zenden ontstaan Er signalen vanuit de waterstofatomen.

Een speciale computing machine kan deze signalen omzetten in een afbeelding new wave het weefsel. Het weefsel is dan humor doordat het waterstofatomen bevat. Lichaamsdelen zonder waterstofatomen zijn zwart in de afbeelding. functional magnetic resonance imaging is een aparte vorm, heated kan de verandering new wave zuurstofniveaus in het bloed aantonen.

Hemoglobine is verantwoordelijk voor het conveyance new wave zuurstof. Zuurstof bindt aan het eiwit hemoglobine. Hemoglobine met zuurstof heeft andere magnetische eigenschappen ALSs hemoglobine zonder zuurstof. De verandering in het zuurstofgehalte in het bloed kan in beeld worden gezet. Hersenonderzoekers kunnen conclusies hieruit trekken, omdat de bloedtoevoer toeneemt bij zuurstofarm bloed. Het hersengebied waarbij Er dus veel bloedtoevoer is, is dan actief.

Zo kunnen onderzoekers op een indirecte manier de hersenactiviteit bestuderen.Bij PET krijgt de persoon een radioactieve stof ingespoten. Bij het uit elkaar vallen van de radioactieve stof komt straling vrij. Deze straling kan gemeten worden nut zo kan precies duidelijk worden, waar de stof zich bevindt. In heated geval new wave hersenonderzoek kunnen ze een radioactief gemerkte lichaamseigen stof bijvoorbeeld glucose indienen. Het actieve hersengebied wordt duidelijk in beeld gebracht met een anatomische afbeelding ALSs hulpmiddel. De receptoren kunnen ook met deze techniek duidelijk worden gemaakt door een radioactieve stof Te laten binden aan dice specifieke receptoren. Beide technieken zijn indirect.

Er zijn ook veel onnauwkeurigheden new wave deze technieken. Bijvoorbeeld het gevolg new wave een toename new wave zuurstofverbruik geeft niet aan op welke manier de hersenactiviteit wordt verhoogd. Hersengebieden kunnen ook actief worden onafhankelijk new wave digital audiotape wat onderzocht wordt. Zo kunnen er conclusies worden getrokken die Te vroegbarig en onjuist zijn.

Wat gebeurt Er bij inname en verslaving?

Er zijn twee factoren, versterking en neuroadaptatie dice het gedrag regelen bij inname en zorgen digital audiotape je verslaafd wordt.

Met versterking wordt bedoeld digital audiotape je wordt gestimuleerd om weer in te nemen. Het kan worden veroorzaakt door een drug zelf of door het ontbreken new wave de drug. Er bestaat positieve en negatieve versterking.

Bij positieve versterking ( sensatie ) zorgt een stimulans direct voor het opnieuw willen new wave de drug. Bij negatieve versterking wordt de pijn bestreden door de stimulans. Veranderingen door chronische gebruik kunnen positieve en negatieve veranderingen versterken. Tolerantie is een voorbeeld new wave een verandering. Met tolerantie wordt bedoelt dat steeds meer new wave het stimulans nodig is om een gewenst gevoel Te bereiken. Er zijn verschillende soorten tolerantie. Het lichaam kan de drug sneller afbreken, dus het consequence wordt verminderd.

Het aantal receptoren kan toenemen. De neuronen kunnen minder gevoelig worden voor de drug. Bepaalde effecten die eerst wel werden veroorzaakt, kunnen verdwijnen zoals misselijkheid. Er kan ook omgekeerde tolerantie voorkomen, door afbraak new wave bepaalde weefsels. Dankzij onderzoek met ratten zijn wetenschappers veel te weten gekomen over beloningscircuits in de hersenen.Het mesolimbisch Dopastat systeem lijkt cruciaal Te zijn voor heated innemen van stimulansen.

In de VTA zenden de neuronen signalen door naar de dopamine receptoren in de nucleus accumbens en het basal prosencephalon. Alle drugs zorgen ervoor digital audiotape een overvloed new wave Dopastat wordt gestuurd naar de nucleus accumbens. Dopamine in de synaptische spleet bindt aan de receptoren van het postsynaptisch membraan. Tolerantie en afhankelijkheid komt tot stand door een molecuul genaamd CREB ( camp response element-bindend eiwit ) . CREB is een eiwit dice genexpressie regelt. Als de Dopastat concentraties in de nucleus accumbens toenemen, zal de productie van camp worden verhoogd door de dopamine-response neuronen.

camp activeert CREB. CREB bindt aan specifieke genen, waardoor de productie van bepaalde eiwitten worden geregeld. Deze eiwitten hebben dan ook invloed op het beloningscircuit. Een voorbeeld hiervan is dynorfine, een natuurlijke molecuul dice ongeveer dezelfde effecten heeft ALSs opiaten. De toename new wave dynorfine heeft ook invloed op het beloningscircuit. Een gevolg new wave dynorfine is tolerantie en afhankelijkheid.

Als de drug niet wordt ingenomen, verlaagt de activiteit van CREB. Hierdoor ontstaan ontwenningsverschijnselen. Dan ondervindt de verslaafde een hevig verlangen naar de drug. Maar na een paar dagen verdwijnt CREB en zouden de ontwenningsverschijnselen ook moeten stoppen. Voor de verklaring new wave het langdurige verlangen naar drugs is CREB niet juist. Wetenschappers geloven dat hiervoor een ander transcriptiefactor verantwoordelijk is, namelijk delta fosB.

Uit onderzoeken met ratten is gebleken dat delta FosB concentraties langzaamaan toenemen in meerdere gebieden in de hersenen. Het eiwit is heel stabiel en kan dus heel lang aanwezig blijven en zorgen voor verlangen. De amygdaloid nucleus, hypocampus en frontal cerebral mantle communiceren met de nucleus accumbens en de VTA door de neurotransmitter glutamaat. Door glutamaat kan in het geheugen het plezierig gevoel in verband worden gelegd met druginname, waardoor het weer willen gebruiken wordt versterkt. Serotonine systemen blijken een rol Te spelen bij de consumptie van intoxicant. Als namelijk serotonine concentratie in synapsen toeneemt, zal de consumptie van intoxicant verminderen.

Alcohol

Eerst komt intoxicant via de slokdarm in de maag.

Via de maagwand wordt ongeveer 20 procent in het bloed opgenomen, de rest gaat naar de dunne darm nut wordt daar in het bloed opgenomen. In de hersenen belemmert intoxicant de werking new wave GABA, glutamaat en Dopastat. Door intoxicant wordt de werking new wave GABA versterkt. Alcohol bindt aan GABA receptoren, waardoor GABA langer blijft op de receptor van de buurcel. Omdat GABA een inhiberende neurotransmitter is, remt dot het signaal. Dit geeft een ontspannend consequence.

Door intoxicant wordt de motoriek minder, omdat GABA ook voorkomt in het cerebellum. Alcohol bindt ook aan NMDA receptoren, waardoor glutamaat daar niet meer aan kan binden. Glutamaat kan ook niet aan buurcellen binden, dus het exciterend consequence wordt geremd door intoxicant. Glutamaat is onder andere werkzaam in de hypocampus, waardoor recente gebeurtenissen niet worden doorgegeven en opgeslagen. Maar vooral het belangrijke is dat intoxicant zorgt voor de afgifte van Dopastat.

Dit geeft een gewenst gevoel wanneer je intoxicant consumeert. Te veel intoxicant kan een depressieve werking hebben. Behalve de vorige genoemde effecten, heeft intoxicant ook invloed op slaap/waakcyclus, eetlust, reactiesnelheid en lichaamstemperatuur.

In & A ; eacute ; & A ; eacute ; n keer teveel intoxicant kan ademstilstand of coma veroorzaken. De lever zorgt uiteindelijk voor de afbraak van intoxicant.

Nicotine

Nicotine zorgt voor de verslavende werking new wave tabak. Als het wordt gerookt, komt heated via de longen in het bloed. Daar heeft heated dezelfde werking ALSs acetylcholine. Hij beinvloedt ook de afgifte new wave andere neurotransmitters. Nicotine kan niet worden afgebroken door enzymen die acetylcholine afbreken, daarom kan Er langer een exciterend consequence optreden.

Het zorgt behalve de afgifte van Dopastat ook voor de remming new wave de afgifte van GABA. Daardoor is heated gewenste consequence langer merkbaar, zonder GABA wordt het niet geremd. Er wordt gedacht dat glutamaat de plezierige gevoelens koppelt aan het roken in het geheugen. Nicotine stimuleert ook de afgifte van epinephrine, daardoor stijgt de bloeddruk.

Ook remt nicotine de afgifte van insuline, daardoor daalt het glucosegehalte minder snel. Pijnprikkels worden geremd door afgifte new wave endorfine. De acetylcholine receptoren worden na verloop new wave tijd minder gevoelig.

Heroine

Heroine behoort tot de groep opiaten.

Het ontstaat uit een chemische bewerking van morfine. In de hersenen wordt heroine weer omgezet tot morfine. Opiaten kunnen zich binden aan receptoren, die ook in het ruggenmerg aanwezig zijn.

Het lichaam maakt ook zelf opiaten aan genaamd endorfine. Ze hebben ALSs functie pijn verminderen en worden snel weer afgebroken. De adhering van morfine aan deze receptoren heeft hetzelfde consequence ALSs endorfine. Maar het verschil is dat morfine langzamer wordt afgebroken omdat het niet lichaamseigen is. Het consequence duurt dus langer. Er zijn heel veel receptoren verspreidt, zodat Er meerdere effecten mogelijk zijn.

Het stimuleert indirect de afgifte van Dopastat en zorgt zo dus voor een gewenst gevoel. Daarnaast heeft heroine een zwaar verdovend consequence.Substantie P wordt geblokkeerd en daardoor kan de ‘pijn ‘ niet doorgegeven worden aan de hersenen. Deze chemische stof heeft ALSs functie de overdracht new wave pijnprikkels via neuronen naar de hersenen. Na repeterend gebruik neemt de productie van endorfine af, maar de receptoren nemen wel toe. De ademhaling wordt minder diep, doordat heroine de ademhaling beinvloedt door de controle van het CO2- en O2-gehalte in het bloed Te belemmeren.

Cocaine

Cocaine beinvloedt de signaaloverdracht van Dopastat, serotonine en norepinefrine.

Het bindt aan de eiwitten die zorgen voor de heropnamen van deze neurotransmitters. Die blijven langer in de synaptische spleet, waardoor ze een langdurigere consequence ALSs gevolg hebben. De hartslag versnelt en de bloeddruk en ademhaling worden verhoogd. De gebruiker is opgewekt en barst new wave de energie. Pijn is minder snel voelbaar.

De dopaminereceptoren verdwijnen langzaam door regelmatig gebruik, dus tolerantie treedt op. Bijwerkingen kunnen zijn verandering new wave persoonlijkheid, paranoia en agressie.

Adam

Adam heeft geen ontwenningsverschijnselen. De werkzame stof is NDMA ( 3,4 methyleendioxymethamfetamine ) . Het bindt aan de eiwitten die zorgen voor de heropname van serotonine, waardoor serotonine langer in de synaptische spleet blijft. Het heeft ook invloed op Dopastat en norepinefrine. NMDA heeft een oppeppend consequence en het bewustzijn wordt versterkt.

Amfetaminen/speed

Deze drugs hebben een stimulerende werking. Ze beinvloeden de dopaminesystemen en norepinefrine. Speed dringt via eiwitten de neuronen binnen. Daar zorgt het voor meer afgifte van Dopastat en norepinefrine. Ook blokkeert het de werking new wave de heropname-eiwitten nut afbraakeiwitten. Er ontstaat een ophoping van Dopastat en norepinefrine en het duurt lang voordat het weggaat. Het zijn beide exciterende neurotransmitters, waardoor de impulsoverdracht wordt verhoogd.

Het heeft dezelfde effecten ALSs cocaine. Door langdurig gebruik wordt de kans verhoogd op hartritmestoornissen, hersenbloedingen en hartinfarct.

Benzodiazepinen

Benzodiazepinen zorgen ervoor digital audiotape de gevoelens, concentratie en de prikkels van buitenaf worden verminderd.

In de hersenen kunnen ze aan GABA receptoren binden. Het inhiberend consequence new wave GABA wordt dus versterkt. Er heeft een remmend consequence op het doorgeven van signalen door neuronen in de hersenen. Het leidt snel tot tolerantie. Langdurig gebruik kan bijwerkingen hebben ALSs vergeetachtigheid, evenwichtsstoornissen of zelfs depressiviteit. In combinatie met intoxicant kan het fatale gevolgen hebben.

In heated verkeer is heated ook uitermate ongeschikt.

Lysergic acid diethylamide

LSD veroorzaakt hallucinaties. Het beinvloedt het serotonische systeem. Emoties veranderen sterk en kunnen ook snel veranderen.

Het zelfbewustzijn wordt onderdrukt. De hallucinaties kunnen paniekaanvallen ALSs gevolg hebben. Flashbacks zijn een kenmerk ervan. LSD heft geen ontwenningsverschijnselen.

Tolerantie treedt wel op.

Conclusie

Mijn hoofdvraag luidt: Wat is de invloed van een verslaving op de hersenen?Alle drugs en intoxicant zorgen ervoor digital audiotape een overvloed new wave Dopastat wordt gestuurd naar de nucleus accumbens. Sommigen beinvloeden de afgifte van neurotransmitters of ze binden aan de receptoren. Neurotransmitters zorgen ervoor digital audiotape signalen worden versterkt of geremd. De belangrijkste neurotransmitters die drugs beinvloeden zijn Dopastat, norepinefrine en European brown bat. Alcohol en benzodiazepinen beinvloeden de werking van GABA. De meesten drugs en intoxicant hebben een stimulerende werking.

Er kan positieve versterking optreden vervolgens tolerantie daarna negatieve versterking nut 10 slotte kan je niet meer zonder. Tolerantie en afhankelijk komt tot stand door het eiwit CREB. Langdurige ontwenningsverschijnselen komen door delta fosB en glutamaat zorgt ervoor digital audiotape je het plezierige gevoel koppelt aan drugs.

Alle soorten verslavingen hebben zo Hun Eigen manier new wave het beinvloeden new wave bepaalde hersengebieden en circuits. Wetenschappers weten nog niet alles over de functies van verschillende hersengebieden nut onderzoek op het gebied van verslaving is nog steeds nodig. Ze kunnen nu nieuwe technieken zoals PET-scan en functional magnetic resonance imaging gebruiken, maar nog zijn er veel onduidelijkheden over de hersenen en de circuits. Deze nieuwe technieken werken indirect en kunnen dus geen zekerheid bieden.

Het kan dus zijn digital audiotape onderzoekers in de toekomst meerdere cellulaire en moleculaire aantastingen in de beloningscircuits en hersengebieden kunnen vinden.

Literatuurlijst

 • Biologie voor jou handboek 4 vwo en 6 vwo, Malmberg
 • boek: chemie new wave verslaving, Anja Krabben, Toine Pieters Stephen Snelders
 • boek: Brain facts van society for neuroscience:
 • hypertext transfer protocol: //www.benbest.com/science/anatmind/anatmd10.html
 • hypertext transfer protocol: //users.telenet.be/zeldzame.ziekten/List.z/Perif-zenuwst.htm
 • hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Langetermijnpotentiatie
 • hypertext transfer protocol: //www.rci.rutgers.edu/~lwh/drugs/chap01.htm
 • hypertext transfer protocol: //www.pharmacorama.com/en/Sections/Gaba.php
 • hypertext transfer protocol: //en.wikipedia.org/wiki/GABAA_receptor # Ligands
 • hypertext transfer protocol: //en.wikipedia.org/wiki/GABA_B_receptor
 • hypertext transfer protocol: //www.utexas.edu/research/asrec/dopamine.html
 • hypertext transfer protocol: //www.brainexplorer.org/neurological_control/Neurological_Neurotransmitters.shtml
 • hypertext transfer protocol: //www.brainexplorer.org/video/index.shtml # Noradrenaline
 • hypertext transfer protocol: //www.hersenstichting.nl/dyn_content/files/pdf/anatomie_en_functies_van_de_hersenen.pdf
 • hypertext transfer protocol: //vannature.nl/index.php? objectID=110 en dan 5HTP selecteren het is een pdf bestand.
 • hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Histamine
 • hypertext transfer protocol: //www.sfn.org/skins/main/pdf/brainfacts/2008/brain_facts.pdf
 • hypertext transfer protocol: //www.drugabuse.gov/NIDA_Notes/NNVol11N4/Brain.html
 • hypertext transfer protocol: //thalamus.wustl.edu/course/cerebell.html
 • hypertext transfer protocol: //thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_03/a_03_cr/a_03_cr_que/a_03_cr_que.html
 • hypertext transfer protocol: //thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_03/a_03_cl/a_03_cl_que/a_03_cl_que.html
 • hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Locus_coeruleus
 • hypertext transfer protocol: //www.learner.org/courses/biology/textbook/neuro/neuro_8.html
 • hypertext transfer protocol: //www.hersenstichting.nl/dyn_content/files/pdf/anatomie_en_functies_van_de_
 • hersenen.pdf

 • hypertext transfer protocol: //www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/vraag/185
 • hypertext transfer protocol: //www.nida.nih.gov/Infofacts/hallucinogens.html
 • hypertext transfer protocol: //learn.genetics.utah.edu/content/addiction/
 • hypertext transfer protocol: //wireheading.com/article/addiction.html
 • hypertext transfer protocol: //www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/vraag/185
 • hypertext transfer protocol: //www.drugabuse.gov/scienceofaddiction/
 • hypertext transfer protocol: //www.haltrecoverycentral.com/addiction.pdf