Sebagai di antara benda yang ada di permukaan

Sebagai sebuah maklumat yang menjadi
pandu arah kepada masyarakat.  Peta telah
berevolusi bukan sahaja untuk menuju ke destinasi atau untuk peperangan.  Budaya menggunakan peta semakin sejak
berkurun lagi.  Apatahlagi kepada
pengguna-pengguna yang berkunjung ke merata tempat dan pelusuk dunia.  Maklumat Geografi dan peta bukanlah sesuatu
perkara yang mudah tetapi benda yang sangat kompleks.  Lebih-lebih lagi apabila dikaitkan dengan
teknologi.  Perubahan sangat ketara
dengan penggunaan peta secara digital telahpun menguasai masyarakat sebagai
pengguna.  Penghasilan beberapa aplikasi
menjadi peta semakin kompleks dengan simbol-simbol dan objek-objek yang dibuat
mengikut peredaran zaman dan masa.

Menurut Francis James Harvey (2008), budaya menggunakan peta ini tergolong
kepada tiga iaitu secara peringkat nasional, kaum dan disiplin.  Yang dimaksudkan dengan nasional ialah  satu set kepercayaan dan kefahaman
keseluruhan masyarakat mengenai kehidupan mereka di sesebuah negara.  Manakala untuk kaum pula terbentuk daripada
kemahiran mereka sebelum dijajah. 
Disiplin pula lebih tertumpu kepada interdisiplin sesuatu kemahiran
ataupun bidang yang sedia ada. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Melalui peta sebegini, ketamadunan
manusia lebih sistematik ini terbukti dengan pelayaran dan pengembaraan.  Bukan sahaja untuk semata-mata pengembaraan
malah melibatkan penjajahan secara imperialisma atau sebaliknya.  Kebergantungan antara ketamadunan dan peta
tidak dapat dipisahkan kerana ini jelas dan nyata bahawa sumbangan peta kepada
manusia telah melusuri zaman berzaman. 
Peta memberi maklumat tentang kewujudan dan jarak di antara benda yang
ada di permukaan bumi, untuk membolehkan kita membuat perancangan perjalanan
dan perhubungan.  Kepelbagaiaan maklumat
berbentuk dan ketinggian muka bumi serta jenis-jenis tumbuhan yang ada di
permukaan bumi.  Peta adalah angat
penting sekali dalam bidang ketenteraan dalam mempertahankan kedaulatan negara,
menentukan halatuju keselamatan negara melalui sistem pertahanan, pengangkutan
dan logistik.  Oleh itu, peta jangan
sampai jatuh kepada musuh. Setiap operasi ketenteraan, operasi menyelamat
memerlukan peta yang tepat dan betul.

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out