Tarnby FLL
Hvad star ATP for?
Adenosin-tri-fosfat
Hvordan opstar en bev?gelse?
Nar en af kroppens muskler tr?kker sig sammen. Fx biceps som bojer armen.
Hvad sker der nar musklernes energiproduktion forbedres?
Evnen til at producere ATP forbedres.
[image]
Strukturformlen for ATP
Hvilken energiproces bruger en langdistancelober mest?
Den aerobe energiproces.
Hvilken energiproces bruger en kortdistancelober mest?
Den anaerobe energiproces. ATP/CrP og glykolysen.

[image]
Den procentvise fordeling af anaerob og aerob energiproduktion pa forskellige lobedistancer.
Hvordan ser reaktionsskemaet ud for den glykolytiske energiproces?
C6H12O6 + 6O2 + 30ADP + 30P —> 6CO2 + 6H2O + 30ATP
Hvor foregar respirationen?
I cellens mitokondrier
Hvad bruges CrP til?
Hurtigt at genopbygge ATP ved pludselig fysisk aktivitet, fx ved 100 meter lob.
Hvad binder en muskel til en knogle?
Sener
[image]
Sarkomer. Rod er z-skive, gron er aktin og bla er myosin.
Der findes tre typer muskelfibre. Hvad hedder disse?
Type 1, 2a og 2x
Hvad er udholdenheden og kraften hos de tre typer muskelfibre?
Type 1 har lille kraft men stor udholdenhed.Type 2a har middel udholdenhed og kraft.

Type 2x har lille udholdenhed men stor kraft.

Den tohovede armbojers latinske navn og funktion?
Musculus biceps brachii, fleksion af albueleddet.
Hvor mange skeletmuskler har et menneske?
Ca. 600
Hvad kaldes den aktive muskel ved en bev?gelse?
Agonist
Hvad kaldes den inaktive muskel ved en bev?gelse?
Antagonist
Hvad gor tr?ning af en bev?gelse ved den/de ingaende antagonist/+er?
Den/de vil slappe mere af, sa bev?gelsen kan ske mere afslappet og kraftfuld.

Hvad er kroppens st?rkeste muskel set i forhold til den storrelse?
Tungen
Hvad er den eneste muskel som ikke er h?ftet nogle steder?
Tungen
Hvad er vitalkapaciteten i lungerne?
Den maksimale m?ngde luft, man kan fylde lungerne med.
Hvad er kapill?renes funktion?
At optage iltmolekyler i lungeren.
Hvad er kapill?rer?
Mikroskopiske blodkar.
Hvad “gar” bronkioler ud til?
Alveoles?kke.
Hvad er den ventilatoriske kvotient?
Lungeventilationen pr.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

liter optaget ilt.

Hvad er EPO?
EPO, erythropoietin, er et hormon, som oger dannelsen af rode blodlegemer.
Hvor stor er lungernes indre overflade?
90m^2, som dannes af tusindvis af alveoler.
Hvad er arteriers funktion? Og hvad er veners funktion?
Arterier transportere blod fra hjertet til organerne. Vener den anden retning.
Hvad males maksimal iltoptagelse i?
Liter ilt pr. min.

Hvad er definitionen pa udholdenhed?
Udholdenhed er evnen til at arbejde ved en given intensitet i lang tid.
Hvad tr?nes ved folgende intervaltr?ning? 90% af maksimal intensitetArbejde 10sPause 90sGentagelser 10
Anaerob kapacitet
Hvad er udbyttet ved tr?ning af anaerob effekt?
Flere glykoltiske enzymerFlere kreatinfosfat-spaltende enzymerOget muskelmasse
Hvad er udbyttet ved tr?ning af anaerob kapacitet?
Oger glykogen i type 2-muskelfibreOger m?lkesyretransporterende proteinerDanner flere Na^+/K^+-pumperOget ATP m?ngde i musklenOget kreatinfosfatm?ngde
Hvad er eksplosiv styrke?
Eksplosiv styrke er evnen til at aktivere sa mange muskelfibre som muligt sa hurtigt som muligt.
Der findes fire forskellige kvaliteter af muskelstyrke indenfor styrketr?ning. Hvad hedder disse?
Maksimal styrkeEksplosiv styrkeSp?ndstighedMuskeludholdenhed
Hvad star RFD for, og hvad er det?
Rate of Force Development, er hastigheden hvormed en muskel udvikler kraft.
Impulser fra hjernen gar hjernen ned igennem _____?
Impulser fra hjernen gar hjernen ned igennem rygmarven.
Hvad er power det samme som og hvad males det i?
Det samme som effekt og males i watt(J/s)
Hvad hedder det stof, som transporterer ilt i blodet?
Homoglobin