Wij hebben samen een werkstuk

Inleiding

Wij hebben samen een werkstuk over heated element ijzer gemaakt dice wij in bijna 4,5 uur in elkaar hebben gezet Joris deed heated typen en het verwoorden new wave de bronnen die Bas had gezocht en Bas zocht informatie en maakte rain trees met Joris het werkstuk.

Ons leek ijzer wel een makkelijk en interessant genoeg component en wij hebben gekozen voor de deelvragen 3,4 en 7 omdat dice ons het interessants leken.De deelvragen en antwoorden.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

1.

Wat is de geschiedenis van het component?

IJzer werd 4000 V Chr. Al gebruikt door de oude Egyptenaren. Dit ijzer was afkomstig new wave meteorieten, het zogenaamde meteoorijzer. Later spreidde het gebruik new wave ijzer zich uit over heated Midden-Oosten nut aanliggende gebieden.

Toen work forces tussen 1200 en 1000 V Chr. ijzererts ALSs andere bron van ijzer ontdekte verspreidde het gebruik zich ALSs een sneltrein naar Europa en Azi & A ; euml ; waar subsequently de gebruikswijze werd verbeterd, door het bijvoorbeeld te verhitten in een bed van houtkool of het Principe new wave een hoogoven.Het woord ijzer is afkomstig new wave het Oergermaanse woord tsarna wat weer afkomstig is van heated Prot-Indo-Europeesse woord is- ? ro- maar het symbool Fe komt van het woord ferrum de Latijnse naam voor ijzer.

2. wat is heated symbool en tot welke groep behoort het component?

IJzer behoort toe aan de onedele metalen en heeft ALSs symbool Fe.Het atoom nummer new wave ijzer is 26 nut het pimple en de 4de periode nut is de 8ste groep.

3.

Waar vind je het component in de natuur? Is heated dan een zuivere stof, mengsel of een verbinding.

IJzer is ALSs mineraal te vinden in ons lichaam ALSs bouwstof nut is in die staat een mengsel.Maar ALSs versteend mineraal dus meer ALSs metal is in vele delen new wave de aardkorst en mantle Te vinden ALSs ijzererts wat uit verschillende versteende mineralen bestaat en dus een mengsel is. Ook is heated te vinden in meteorieten wat dan ook weer een mengsel is tussen ijzers en de verschillende gesteentes van de meteoriet. IJzer is zelfs te vinden in lava en magma en dan ook weer een mengsel en maar ook ALSs zuivere stof.

IJzer is dan ook een new wave de meest voorkomende metalen in het heelal nut is daarom wel op meerdere plekken te vinden waar wij nog niet kunnen komen.

4. Welke eigenschappen heeft het component?

De dichtheid new wave ijzer is 7,87 kg/m3 en de atoommassa is 55,85nIn zijn zuiverste vorm ziet ijzer Er uit ALSs een soort zilver waar het niet eens in de buurt komt.IJzer kan heel goed warmte en elektriciteit door de opstelling new wave de atomen ( heated metaalkristal genoemd ) en de indeling new wave de plus en min elektronen.Door de dichtheid van de moleculen van ijzer smelt heated pas op een temperatuur new wave 1535 & A ; deg ; c en verdampt het op een temperatuur new wave 2750 & A ; deg ; degree Celsiuss.Ook is ijzer net ALSs nikkel en kobalt is ferromagnetisch wat betekent digital audiotape het magnetisch gemaakt kan worden.

De kern van de meest frequente ijzer isotoop 56Fe heeft de hoogste bindingsenergie new wave alle elementen waardoor ijzer het zwaarste component digital audiotape exotherm ( een chemische reactie waarbij alleen warmte vrijkomt ) kan worden gemaakt door fusie ( heated samenkomen van kernen new wave verschillende atomen ) en heated lichte component digital audiotape zonder energieverlies kan worden gemaakt door kernsplijting ( waarbij een atoomkern zich splits in meerdere kernen ) . Wat ook meteen verklaart waarom het zo veel voorkomt in het heelal.

5. Wat zijn de toepassingen new wave het component in ons dagelijks leven?

IJzer pimple in bijna alle moderne producten zoals fietsen, car ‘s, boten maar ook in stoelen nut tafels en is daardoor een new wave de meest gebruikte producten in de industrie.

IJzer is misschien wel een new wave de meest gebruikte industrieel merchandise maar het pimple ook in vele medicijnen. Ook zit ijzer ALSs een mineraal in vele voedselproducten vooral in producten met granen en andere planten.

Conclusie

Wij hebben uitgevonden digital audiotape ijzer een new wave de belangrijkste en meest voorkomende elementen in het heelal is.Ook hebben wij meer geleerd over de samenstelling en hoeveelheden ijzer in de natuur.Wij hebben deze opdracht niet genuine met plezier gemaakt maar toen we waren begonnen waren we met wat goede samenwerking snel klaar.

Literatuurlijst

  1. hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_ ( component )
  2. hypertext transfer protocol: //www.scholieren.com/werkstukken/18530
  3. en een Binas.

Logboek